Hva er en Tarsnap?

Tarsnap er en kryptert cloud storage service som begynte å fungere i 2008. Det ble utviklet av Colin Percival, en FreeBSD-bidragsyter som fikk ideen mens han jobbet på BSDs versjon av tjærearkivverktøyet.

Tarsnaps klient er åpen kildekode, slik at brukerne kan fullt ut undersøke koden som brukes til å kryptere deres data. Tjenesten har en unik dedupliseringsalgoritme, som bare laster opp data som har endret seg siden den siste sikkerhetskopien. Filer lagres på Amazon S3-skyttjenester, men bare tarsnap-brukeren har krypteringsnøkler til dataene, så det er umulig for noen andre å dekryptere det.

Tarsnap-klienten kjører på Linux, BSD, OS X og Windows-maskiner som kjører Cygwin, og tjenesten er priset av gigabyte.

Sikkerhetskopiering, Cloud-lagring, Kryptert, Sikkerhetsbetingelser