Hva er Superscript?

Forkortet som sup, et oppskrift er et tegn som er halve høyden på et standard tegn, og skrives ut høyere enn resten av teksten. Et eksempel på overskrift er vist nedenfor.

Normal tekst Superscript Text

Fremheve tekst i Microsoft Word, marker teksten du vil overordne, og klikk deretter på oppskriftsknappen, som er X2-alternativet i Font-delen av verktøylinjen.

Tips: Du kan også markere teksten du vil overordne, og trykk og hold nede Ctrl-tasten, Shift-tasten, og trykk på + i øverste raden på tastaturet.

Opprette overskrift i HTML

For å skrive tekst i HTML, bruk åpnings- og lukkekoder som vist i følgende eksempel.

Normal tekst Superscript Text

Hvorfor skal noen bruke superskript?

  • Som en referansemarkør, hvor et oppskriftnummer følger en setning og den tilsvarende referansen er plassert i bunnteksten eller bunnen av siden.
  • I matematikk brukes et superskriptnummer også til å representere en eksponent.
  • For å vise standard forkortelser som Copyright-merket, varemerket og registrert merke.
  • Ordinære indikatorer som 1., 2., 3. og 10 °.

Computer forkortelser, Font, Subscript, Typography termer, Ordbehandler vilkår