Hva er Repaginate?

Repaginering er et begrep som brukes til å beskrive prosessen med å tilbakestille sidepausene i et dokument. Repaginering kan være nødvendig når de er satt feil, når et sidformat har endret seg, eller den angitte skriveren er endret. Vanligvis med ny programvare, hvis formatet på siden er endret, skjer denne prosessen automatisk.

Paginering, Utskriftsvilkår, Ordbehandlervilkår