Hva er Math?

De fleste programmeringsspråk gir et matematikkbibliotek som letter vanlige eller kompliserte matematiske operasjoner. I objektorientert programmering kan det ta form av et objekt med egenskaper og metoder for å utføre disse funksjonene. For eksempel gir JavaScript Math- objektet konstante verdier som E (Eulers nummer), LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, PI, SQRT1_2 og SQRT2 . Den inneholder også metoder som gjør at programmereren kan lage matematiske beregninger som firkantede røtter, avrunding, trigonometrifunksjoner og mer.

I JavaScript kan Math-objektet brukes direkte til tilgang til sine egenskaper eller metoder, for eksempel i JavaScript-koden i eksemplet nedenfor.

 var x = 2 * Math.PI * 32;

var y = Math.sqrt (4);

Eksemplet viser bruken av PI-egenskapen og et anrop til sqrt () -metoden.

Programmeringsbetingelser