Hva er en skriftstile?

I en nettleser er skrifttypestil en CSS (tilpasset stilark) -egenskap som brukes i HTML- og ASP.NET-programmering, og definerer skriftstilen for tekst.

Det finnes fire mulige alternativer for skrifttypestil.

  • normal
  • kursiv
  • skrå
  • arve

Hvis skrifttypestil ikke er angitt, er "normal" standardinnstillingen. "Inherit" er et alternativ tilgjengelig i Internet Explorer 8 eller senere (ikke støttet i tidligere versjoner) og angir hvilken stil som skal arves fra foreldreelementet. Kursiv og skrå er skrå versjoner av den valgte fonten.

CSS, Font, Typography vilkår