Hva er EAI (Enterprise Application Integration)?

Kort for bedriftens applikasjonsintegrasjon, er EAI praksis for å dele informasjon og prosesser mellom alle systemer i et bedriftsmiljø. Nyttig for effektivitet, kategorier av EAI inkluderer vanlige virtuelle systemer, database og applikasjonskobling og datalagring.

Datamaskin akronymer, Database, Databasevilkår, Datalagring