Hva er DLNA?

Digital Living Network Alliance, eller DLNA, er en samarbeidsorganisasjon som ble grunnlagt av Sony i juni 2003. Organisasjonen definerer retningslinjer for retningslinjer for datadeling mellom multimedieenheter. Enheter som støtter DLNA, bruker Universal Plug and Play, eller UPnP, for oppdagelse av andre enheter som kan dele medie.

Bruke en digital medieserver gjør det enklere å dele på enheter i hjemmet som lyd- og videofiler, for eksempel filmer og bilder, kan lagres og nås av DLNA-enheter. Både kablede og trådløse enheter kan brukes til å få tilgang til media, så lenge de støtter DLNA.

Datamaskin akronymer, Digitale medier, Maskinvarebetingelser, Del