Hva er et digitalt?

En digital nedlasting er en elektronisk form for å skaffe et dokument, en fil eller en programvarepakke. Digitale nedlastinger forekommer over Internett, et nettverk eller en USB-enhet (harddisk eller tommelstasjon) oftest.

Mange bedrifter tillater i dag brukere å hente dokumenter, filer eller programvare (inkludert dataspill) som en digital nedlasting. Brukere får tilgang til en bestemt Internett-link (en URL), slik at de kan laste ned dokumentet / filen / programmet. I noen tilfeller må det foretas en betaling før du starter nedlastingsprosessen.

Noen selskaper har spesifikke nettsteder eller plattformer dedikert til å gi digital nedlastingstilgang til brukere. Et utmerket eksempel ville være Steam, som er en digital distribusjonsplattform som lar brukerne kjøpe og laste ned spill.

Harddisk, Internett-vilkår, Nettverk, Programvarepakke