Hva er en Cmos-virus?

Et CMOS-virus er et datavirus som har evne til å infisere eller modifisere CMOS. Hvis datamaskinens harddisk slettes, kan et CMOS-virus fortsatt infisere en datamaskin når informasjonen er lagt tilbake på datamaskinen. Et godt eksempel på et CMOS-virus er AntiCMOS-viruset, som er en kabel for å slette eller tilbakestille CMOS.

Sikkerhetsbetingelser, Virus