Hva er en introduksjon?

En introduksjon kan referere til noen av følgende:

1. Introduksjonen i et dokument, vanligvis det første eller flere avsnitt, gir en kort oversikt over dokumentets innhold. Det kan også gi innsikt i hvorfor dokumentet ble skrevet og dets formål. For eksempel gir datamaskindefinisjonen en introduksjon til en datamaskin og følger deretter med ytterligere informasjon og relatert informasjon.

2. En nettside- introduksjonsside, også kalt Home eller Om side, gir vanligvis en grunnleggende oversikt over nettstedet og kontaktinformasjonen om eieren eller firmaet på nettstedet.

3. En introduksjon er hva en person kan gjøre når man først møter noen eller snakker foran en mengde. Introduksjonen inneholder vanligvis høyttalerens navn, jobbtittel, hvor de bor, og hvorfor de er kvalifisert til å snakke om materialet som presenteres.

Forretningsvilkår, Dokument, Internett-vilkår, Presentasjon, Nettstedskart