Hva er ADO (ActiveX Data Object)?

Kort for ActiveX Data Object, ADO er en Microsoft API som lar en person utvikle et program for å få tilgang til informasjon fra en annen database i det programmet.

ActiveX, Computer akronymer, Database vilkår, Programmeringsbetingelser