Hva er ABC (Atanasoff-Berry Computer)?

Kort for Atanasoff-Berry Computer, anses ABC som den første elektroniske digitale datamaskinen og var den første maskinen som brukte vakuumrør (over 300 vakuumrør). Professor John Vincent Atanasoff og kandidatstudent Cliff Berry utviklet ABC i 1937 og fortsatte utviklingen til 1942 ved Iowa State College (nå Iowa State University). Dommer Earl R. Larson undertegnet 19. oktober 1973 sin konklusjon at ENIAC, patent av Eckert og Mauchly var ugyldig og kalt Atanasoff oppfinner av den første elektroniske digitale datamaskinen.

Ovenfor er et offentlig bilde fra USAs Department of Energy som illustrerer de viktigste komponentene i Atanasoff-Berry Computer.

Computer forkortelser, Computer historie, ENIAC, Hardware vilkår