Hva er en Wrapper?

En innpakning kan referere til noen av følgende:

1. Når du henviser til en datamaskinprosessor, er wrapper et begrep som brukes til å beskrive foringsrøret rundt en Intel Pentium II CPU.

2. Med programvare beskriver en wrapper programvare lagt til en maskinvarepakke eller programvarepakke som tilbyr flere oppdateringer for å forbedre stabilitet, kompatibilitet eller sikkerhet.

CPU-vilkår