Hva er en arbeidsbelastning?

Term brukt til å beskrive en samling ting som må gjøres. For eksempel kan en person ha en høy arbeidsbelastning, noe som betyr at de har en lang oppgaveliste. Et annet eksempel ville være en server med høy arbeidsbelastning, noe som betyr at serveren har mange oppgaver som må behandles, vanligvis på grunn av det høye trafikkvolumet.

Forretningsvilkår, Prosess, Oppgave