Hva er VR (Virtual Reality)?

Kort for virtuell virkelighet, er VR et datagenerert kunstig miljø som gjør at en bruker kan se, utforske og manipulere miljøet og et begrep populært av Jaron Lanier. Virtual reality er en datamaskingenerert virkelighet manipulert og utforsket ved hjelp av inngangsenheter som briller, hodetelefoner, hansker eller en datamaskin. Ved hjelp av disse enhetene kan en bruker bla gjennom en virtuell verden eller hente og manipulere virtuelle objekter. Bildet viser en NASA-ansatt ved hjelp av et VR-system.

3D, Augmented reality, Computer akronymer, Google Daydream View, Maskinvare, Hardware vilkår, Kinect, Samsung Gear, Video vilkår, Virtual, VRML, Windows Mixed Reality