Hva er en vektor?

En vektor kan referere til noen av de følgende:

1. I dataprogrammering er en vektor enten en peker eller en matrise med bare en dimensjon.

2. I matematikk er en vektor en kvantitet med både en størrelsesorden og retning.

3. I datagrafikk beskriver begrepet vektor en linje med start- og sluttpunkt. Se vår vektorgrafikperiode for mer informasjon.

4. I datasikkerhet refererer begrepet angripsvektor til en bestemt metode for å utnytte systemets sårbarhet.

Programmeringsbetingelser, Vector font, Video vilkår