Hva er UX (User Experience)?

UX kan referere til noen av følgende:

1. Kort for brukeropplevelse beskriver UX hvordan en person føler seg om et selskap eller produkt. For eksempel kan et produkt som er enkelt for brukeren å forstå og bruke, ha en mye høyere brukeropplevelse enn et produkt som er vanskelig og frustrerende.

2. UX er en forkortelse som noen ganger brukes til Unix.

Computer akronymer, bærbar datamaskin, netbook, bærbar datamaskin, brukergrensesnitt, webdesign vilkår