Hva er et tittel?

En tittel kan referere til noen av følgende:

1. Generelt er en tittel et navn eller ord som brukes til å beskrive noe eller noen. For eksempel viser en nettleser hver nettside tittel øverst i vinduet i tittellinjen eller i kategorien. Med denne siden er tittelen på denne siden "Hva er en tittel?"

2. Når du henviser til HTML, brukes åpne og lukkende koder i hovedenheten av kildekoden for å legge til en tittel på hver side. I følgende eksempel HTML-kode kan du se at ordene "Eksempelside" er omgitt av tittelkoder, noe som kan føre til at en nettleser viser dette som tittel på siden.

Eksempel side

Tips å følge når du oppretter en nettside tittel

  • Vær så spesifikk som mulig og ta med det som er unikt på siden.
  • Bruk alltid de viktigste søkeordene i starten av tittelen.
  • Maksimal størrelse på en tittel skal være 70 tegn.
  • Bruk ikke mer enn 10 til 12 ord i tittelen din.
  • Se vår markedsføringsside for andre hemmeligheter og tips til å markedsføre siden din og hjelpe deg med SEO.

3. Når man henviser til en person, er en tittel stilling en person har i et selskap. Eksempelvis er administrerende direktør, økonomidirektør, CIO, COO og leder alle eksempler på titler.

Forretningsvilkår, HTML, Tittelbar, Webdesignbetingelser