Hva er Source Data?

I dataprogrammering er kildedata eller datakilde den primære plasseringen fra hvor data kommer. Datakilden kan være en database, et datasett, et regneark eller til og med hardkodede data. Når data vises på en nettside eller et program, i et kolonnestørrelsesformat eller andre formater, hentes dataene fra datakilden og presenteres i formatet som er definert i koden.

Dataprogrammer kan ha flere datakilder definert, avhengig av funksjonen. Programmer som Oracle, SalesForce.com og SAP bruker alle databaser som datakilder. En vanlig type database er en SQL-database, men enkelte programmer kan bruke andre typer databaser, som Microsoft Access. Selv om det er mindre stabilt, kan en rekke regneark brukes som datakilde, men dette er mindre vanlig på grunn av muligheten for at regneark blir skadet ettersom størrelsen øker. Databaser er ofte en del av et større data backup system og kan opprettholdes mer effektivt, og dermed gjøre dem mer populære valg som datakilder.

Data, Programmeringsbetingelser, Kilde