Hva er SD?

SD kan referere til noen av følgende:

1. Kort for standarddefinisjon, SD er kvaliteten på en video. I dag er SD den laveste kvaliteten på video sammenlignet med HD (high definition).

2. Kort for Secure Digital, er et SD-kort et minnekort. Se vårt SD-kort for en fullstendig forklaring på denne termen.

3. Kort for enkeltsidig diskett eller diskett med en tetthet, SD er en diskett som støtter skrive bare på den ene siden av disketten. Se vår diskettdefinisjon for enkel tetthet for en fullstendig forklaring og relaterte termer.

Computer akronymer, maskinvare termer