Hva er en SAN (Storage Area Network)?

Et SAN- lagringsnettverk er et delnettverk av lagringsenheter som deles med hverandre via en høyhastighets nettverkstilkobling. Formålet med et lagringsnettverk er å la alle utpekte brukere på nettverket få tilgang til flere lagringsenheter, ikke bare lagringsenhetene som er installert på datamaskinen. Når en SAN er konstruert, og alle lagringsenheter deles i SAN, kobles den da til serverne som nås av nettverksbrukere.

En av de viktigste fordelene med en SAN er at den reduserer mengden lagring som kreves på en nettverksserver for at flere brukere får tilgang til den samme informasjonen. Når flere brukere har tilgang til lagringsenhetene, kan bedrifter bruke den ekstra nettverkskapasiteten til å kjøre kraftigere applikasjoner og øke effektiviteten til nettverket. SAN er også brukt til redundans i forbindelse med lagring i tilfelle uventet naturkatastrofe og tap av data. Store sikkerhetskopieringsdisker kan lagres på et sted utenfor stedet og deles på en SAN hvor brukere kan få tilgang til dem eksternt.

Array, Computer akronymer, Maskinvare termer, NAS, Nettverksstasjon, Nettverksbetingelser, Lagringsenhet