Hva er RSA (Rivest, Shamir, Adelman)?

Kort for Rivest, Shamir, Adelman, RSA er et krypteringssystem utviklet av Ron Rivest, Adi Shamir, og Leonard Adleman på RSA Data Security, Inc., som nå er en del av EMC.

RSA arbeider ved å multiplisere to primtall sammen for å generere et semiprime, som lager en offentlig nøkkel. For noen å dekryptere meldingen, ville de måtte bestemme de to primære tallene som ble brukt til å lage semiprime. Med store primtal, er det ekstremt komplekst og tidskrevende for å bestemme de to tallene.

Algoritme, Computer akronymer, Kryptering, Offentlig nøkkel kryptering, Sikkerhetsbetingelser