Hva er Relog?

En spiller sies å relogge eller være relogging når de forsettlig koble fra et videospill og deretter koble til videospillet igjen innen kort tid (sekunder eller minutter).

Grunner til at du kanskje må relog

  1. Har en dårlig forbindelse til Internett.
  2. Testinnstilling eller endringer som krever at spillet skal starte på nytt.
  3. Trenger å starte om spillet for en tilleggsinstallasjon.
  4. Å få merkelige feil.
  5. Ønsker å koble til en annen server.

Spillvilkår, Logg av