Hva er et relé?

Et relé kan referere til noen av følgende:

1. Når det gjelder en datamaskin eller kommunikasjon, refererer begrepet relé ofte til å ta informasjon og sende den til et annet sted. Denne metoden for overføring av data kan være nødvendig for å nå det endelige målet eller bidra til å forhindre overbelastning av en enkelt kilde. For eksempel, når du ringer på smarttelefonen, må det muligvis bli viderekoblet gjennom forskjellige celletårn, satellitter og sentralkontorer for å nå målet.

2. Med elektronikk er et relé en enhet med lav strømkilde som driver en elektromagnetisk bryter for å kontrollere (slå på og av) en høyere strøm. For eksempel kan et relé drives av en lyssensor (lavere strømkilde) for å slå på en elektromagnetisk bryter for å kontrollere strømmen av strøm fra en høyere strømkilde. Med tidlige datamaskiner (f.eks. ENIAC og Z1) ble reléer brukt til å bidra til å danne logikk kretser fordi de hadde separate kontrollsignaler.

Elektronikk, Ramme relé, Hardware vilkår, Repeater, Signal, Switch