Hva er redundans?

Redundans kan referere til noen av følgende:

1. Redundans er duplisering eller speiling av en enhet eller data som forhindrer at det går tapt eller at en enhet blir utilgjengelig. For eksempel kan et RAID-oppsett tillate at en datamaskin ikke mislykkes eller mister data hvis en harddisk skulle bli utilgjengelig.

2. Generelt refererer redundant til alt som er duplisert.

Maskinvarebetingelser, RAID, Redundant strømforsyning