Hva er Pwd?

Pwd kan referere til noen av følgende:

1. Kort for utskriftskatalog, pwd er en Linux-, Unix- og FTP-kommando for å skrive ut katalogen du for tiden jobber med når på kommandolinjen.

2. Pwd er en forkortelse som noen ganger brukes til passord. For å forhindre forvirring foreslår vi å skrive ut ordet "passord" i stedet for å bruke en forkortelse.

Computer akronymer, katalog, Linux, operativsystem vilkår