Hva er bærbarhet?

Bærbarhet kan referere til noen av følgende:

1. Et begrep som brukes til å beskrive et objekt som lett kan flyttes, for eksempel en bærbar datamaskin.

2. Når du henviser til dataprogrammer, henviser portabilitet til hvor enkelt et program kan flyttes mellom datasystemer.

Ekstern, Bærbar datamaskin, Programvarebetingelser