Hva er en Pitch?

En tonehøyde kan referere til noen av følgende:

1. Når du henviser til et program for tekstbehandlingsprogrammer eller desktop publishing, er tonehøyde en måling som brukes til å bestemme hvor mange tegn med fast bredde som passer inn i en tomme plass.

2. Når du henviser til lyd, refererer tonehøyde til den subjektive oppfatningen av frekvens.

Måling, lydbetingelser