Hva er OSD?

OSD kan referere til noen av følgende:

1. Kort for skjermdisplayet, er OSD en meny som vises på ulike enheter som viser alternativer som brukes til å justere skjermen eller andre alternativer som kan være tilgjengelige for den enheten. Bildet er et eksempel på at en OSD vises i nederste høyre hjørne av en dataskjerm.

2. Kort for åpen kildefinisjon, OSD er en avtale for distribusjon, bruk og modifisering av åpen kildekode.

3. Forkortelse for objektbasert lagringsenhet, en OSD, er en hvilken som helst enhet som benytter standarden for lagring av datasett som objekter. SCSI-kommandoen for OSD-er ble opprettet av Storage Industry Networking Association.

Computer akronymer, maskinvare termer, åpen kildekode