Hva er OmniGraffle?

OmniGraffle er programvare som lar brukerne lage diagrammer og illustrasjoner for å uttrykke ideer visuelt. Det er et verktøy for raskt å lage grafikk og diagrammer av profesjonell kvalitet - spesielt flytdiagrammer - og eksportere dem til bildeformater som JPEG, GIF og PNG. Det ligner på mange måter til Microsoft Visio.

OmniGraffle-programvaren er tilgjengelig for Mac- og iPad-plattformene.

Flytdiagram, Illustrasjon, Platform, Programvarebetingelser