Hva er OIN (Open Invention Network)?

Kort for Open Invention Network, er OIN et selskap som ble dannet for å fremme Linux og stimulere innovasjon globalt gjennom tilgang til nøkkelpatenter royaltyfri. Viktige investorer som bidro til å utvikle selskapet, er IBM, Novell, Philips, Red Hat og Sony.

Computer forkortelser, Linux, Open source