Hva er Network Media?

Nettverksmedier er lyd, video, bilder eller tekst som brukes på et datanettverk, som Internett. Det krever nesten alltid en datamaskin som skal sendes og mottas, samt et fellesskap av mennesker som skal opprette og konsumere innholdet. Nettverksmedier er desentraliserte og bidrar av mange mennesker, som ikke bare gir det til andre, men er også mottakere og brukere av media.

Lyd, Media, Nettverk, Video