Hva er Mysqldump?

Mysqldump er en del av mysql relationsdatabase pakken som lar deg "dumpe" en database, eller en samling av databaser, for sikkerhetskopiering eller overføring til en annen SQL-server. Serveren som importerer databasene behøver ikke å være mysql.

Den typiske måten å bruke mysqldump på er en av følgende kommandoer:

 mysqldump [alternativer] db_name [tabeller] 
 mysqldump [alternativer] - databaser DB1 [DB2 DB3 ...] 
 mysqldump [alternativer] --all-databaser 

Advarsel: Hvis du ikke nevner noen tabeller eller bruker alternativet --databaser eller --all-databaser, blir hele databaser dumpet.

For mer informasjon, se vår komplette dokumentasjon av kommandoen mysqldump.

Database, Database vilkår, MySQL, SQL Server