Hva er Multiphase Cooling?

Flerfasekjøling er en teknologi som brukes til å fjerne varme fra en maskinvarekomponent; slik at systemet kan kjøre ved lavere temperatur både generelt og under maksimal spenning. Prosessen med flerfasekjøling er 2000 ganger mer effektiv enn luftkjølte applikasjoner og 500 ganger mer effektiv enn flytende kjøling.

Hvordan det fungerer

Flerfasekjøling starter med et spesielt formulert, ikke-ledende kjølemiddel som har et meget lavt kokepunkt. Når kjølevæskens temperatur øker, blir den til en gass, stiger og kondenserer deretter tilbake til en væske når den når kjølesystemet (kondensatoren). Hver gang et stoff gjennomgår en faseendring, krever det en stor mengde energi (referert til som latent varme); Denne energien er tatt (som varme) fra komponenten som blir avkjølt.

Fordeler ved flerfasekjøling

De mange fordelene ved flerfasekjøling er et direkte resultat av egenskapene til termodynamikk. Ved bruk av latent varme krever systemet ingen bevegelige deler (f.eks. Pumper, elektronikk), er selvbærende, mindre, lettere og roligere enn noe flytende kjølesystem.

Maskinvarebetingelser