Hva er MPEG-2?

MPEG-2, også kjent som MPEG2, er en lyd- og videokodekstandard som publiseres av Moving Pictures Expert Group. Det er codec som brukes til å komprimere digital kringkasting video og DVDer. Mediefiler kodet med MPEG-2-kodeken har vanligvis filtypene .mpa, .mpg, .mpeg, .m2v, .mp2, eller i noen tilfeller, .mp3 .

Lyd, MPEG, Programvarevilkår, Video