Hva er MOS (Metal-Oxid-Semiconductor)?

MOS kan referere til noen av følgende:

1. Kort for metalloksid-halvleder, MOS er en metode for å skape transistorer. MOS består av tre lag, en metall leder, isolerende silisium lag, og et halvleder silisium lag.

2. Kort for mor over skulder, se MOS-definisjonen for ytterligere informasjon.

Computer forkortelser, Elektronikk vilkår, MOSFET, SOI