Hva er en Memristor?

Først teoretisert i 1971 av Leon Chua, er memristoren det fjerde grunnleggende kretselementet, som er i stand til å gjøre et ikke-lineært forhold mellom elektrisk ladning og magnetisk fluxkobling. Det ble ansett som en manglende ikke-lineær passiv to-terminal elektrisk komponent.

Den elektriske motstanden til en memristor varierer ut fra historien om elektrisk strøm som strømmer gjennom enheten. En memorator "husker" sin nyeste elektriske motstand når strømmen er slått av, noe som gjør det til et form for ikke-flyktig minne.

Minnevilkår, Ikke-lineær