Hva er en Loopback?

En loopback kan referere til noen av følgende:

1. Når du henviser til en maskinvareenhet, refererer loopback til en fysisk forbindelse som slår enten mellom to enheter av samme type, eller sløyfer tilbake til seg selv. Loopback-enheter brukes til å teste en tilkobling for koblings-, dataoverføringsfunksjoner eller verifisere om tilkoblingen fungerer.

2. Når du henviser til en nettverksadresse, se localhost.

Analog loopback, Digital loopback, maskinvarebetingelser, nettverksbetingelser