Hva er internt?

Internt kan referere til noen av følgende:

1. Intern er et begrep som brukes til å beskrive en enhet som er installert i datamaskinen. Et videokort er for eksempel en intern enhet, og en skriver er en ekstern enhet. Når du henviser til en stasjon, er en intern stasjon (f.eks. Intern harddisk) en hvilken som helst stasjon inne i datamaskinen. På bildet er et eksempel på dataminne og et eksempel på intern maskinvare. Nedenfor finner du flere eksempler på intern maskinvare i datamaskinen.

Intern maskinvareenheter

2. Når man refererer til et nettverk, kan internt brukes til å beskrive data som bare er tilgjengelig for de som har privilegiet i selskapet og ikke til de som er utenfor firmaet. For eksempel kan et selskap ha en intern nettside eller et intranett som kun er tilgjengelig for sine ansatte og ikke kundene.

3. Intern kan også referere til en type kommando. Se den interne kommandoen for ytterligere informasjon og eksempler.

Utvidelseskort, Eksternt, Maskinvarebetingelser, Inline, Intern buss