Hva er If Else?

En hvis annet erklæring i programmering er en betinget setning som kjører et annet sett med setninger avhengig av om et uttrykk er sant eller falskt. En typisk hvis annet erklæring vil se ut som den nedenfor (dette eksemplet er JavaScript, og vil være veldig likt i andre C-stil språk).

 var x = 1; hvis (x === 1) {window.alert ("uttrykket er sant!");} else {window.alert ("uttrykket er falskt!"); 

}

I dette tilfellet, med variabelen x som er lik tallet 1, utføres setningen i det første settet av krøllete braces {}. Du vil motta en pop-up "Uttrykket er sant!" varselmelding. Hvis du skulle endre den første linjen i koden ovenfor til var x = 42;, vil du motta en popup-varslingsmelding med teksten "Uttrykket er falskt!"

Betinget uttrykk, Else, Else hvis, Hvis erklæring, Programmeringsbetingelser, Switch statement, Ternary operatør