Hva er en startside?

En hjemmeknapp kan referere til noen av følgende:

1. Generelt er hjemmefanen en fane eller knapp i et program eller en nettside som returnerer deg til hjemmet.

2. I Microsoft Office er startfanen standardfanen i Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint og andre Microsoft Office-produkter. Bildet viser et eksempel på Hjem-fanen i Microsoft Word.

Hjemmeblad funksjoner

Fanen Microsoft Word Home inneholder mange funksjoner til brukere, inkludert følgende.

Hjem-fanen i Microsoft Excel og Microsoft PowerPoint inneholder mange av de samme eller lignende funksjonene, sammen med noen forskjellige funksjoner som er spesifikke for disse programmene.

Hjemmeknapp tastaturgenveier

Bruk hurtigtastet Alt + H til å vise hurtigtaster for elementer i Hjem-fanen. Når en gang er trykket, vises hvert element i Hjem-fanen med tilhørende taster for å trykke som vist i eksemplet nedenfor.

For eksempel kan du trykke på Alt + H og deretter trykke 1 for å dristige teksten i den valgte cellen.

  • Microsoft Word hjelp og støtte.
  • Hjelp og støtte fra Microsoft Excel.

Hjem, Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Programvarebetingelser