Hva er en heuristisk evaluering?

En heuristisk evaluering er en metode for å teste et dataprogram for å identifisere problemer i brukergrensesnittet. Det er en måte å måle hvor godt en menneskelig bruker kan samhandle med datamaskinen mens du bruker et bestemt program. Metoden ble utviklet av Jakob Nielsen, konsulent innen bruksteknikk.

Heuristiske evalueringsprinsipper

  • Synlighet av systemstatus - Programvaren bør alltid holde brukeren oppmerksom på hva som skjer, og gi tilbakemelding til brukerhandlinger innen rimelig tid.
  • Korrespondanse mellom systemet og den virkelige verden - Programvaren skal "snakke brukerens språk" - den skal bruke ord, setninger og konsepter som er kjent for brukeren. Informasjon bør presenteres ved hjelp av konvensjoner i sanntid, i en logisk og forståelig rekkefølge.
  • Brukerkontroll og frihet - Brukere som gjør feil ved å bruke programmet feil må ha en tydelig merket "nødutgang" for å forlate den uønskede tilstanden uten stor ulempe. Programmet skal støtte angre og gjenta funksjonalitet.
  • Konsistens og standarder - Brukerne bør ikke lure på om forskjellige ord, situasjoner eller handlinger betyr det samme. Etablerte konvensjoner bør følges.
  • Feil forebygging - Betingelser som kan forårsake en feil, bør forventes og håndteres intelligent. Brukeren skal få en bekreftelsesmelding dersom handlingen de skal ta, kan forårsake en feil.
  • Anerkjennelse snarere enn tilbakekalling - Brukeren må huske de færre mulighetene for å bruke programmet effektivt. Objekter, handlinger og alternativer skal synliggjøres når det er mulig. Instruksjoner for hvordan du bruker systemet, skal være synlige eller enkelt gjenopprettelige.
  • Fleksibilitet og effektivitet i bruk - Systemet skal imøtekomme erfarne brukere, og gi dem muligheten til å akselerere bruken av systemet via snarveier eller makroer.
  • Estetisk og minimalistisk design - Dialoger bør ikke inneholde irrelevant eller uklar informasjon.
  • Hjelpe brukerne å gjenkjenne, diagnostisere og gjenopprette fra feil - Feilmeldinger skal formuleres på hjelpsom språk i motsetning til feilkoder. Feil bør være nøyaktig identifisert og angitt, med konstruktive forslag til en løsning.
  • Hjelp og dokumentasjon - Dokumentasjon skal være lett å søke, fokusert på brukerens perspektiv, liste konkrete tiltak som skal tas, og ikke være for stor.

I evalueringsprosessen er hver av disse heuristikkene vanligvis knyttet til en numerisk verdi, og brukere blir bedt om å gi tilbakemelding, vurdere hvert aspekt av brukeropplevelsen. Denne tilbakemeldingen er da gitt til utviklere for å hjelpe dem med å forbedre programvaren.

Programmeringsbetingelser, Test, Brukeropplevelse