Hva er Hashing?

Hashing kan referere til noen av følgende:

1. Når det refereres til databaser, er hashing en metode for sortering og indeksering av data. Tanken bak hashing er å la store mengder data bli indeksert ved hjelp av nøkkelord eller nøkler som ofte er opprettet av komplekse formler. Hashing gjør det mulig å søke og oppgi en stor mengde informasjon.

2. Når det gjelder sikkerhet, er hashing en metode for å ta data, kryptere den og skape uforutsigbar, irreversibel utgang. MD2, MD5, SHA og SHA-256 er eksempler på hashing-algoritmer.

Algoritme, Databasevilkår, Datavalidering, Hash, Hash-tag, Sikkerhetsbetingelser