Hva er en hard feil?

En hard feil er et problem som oppstår på grunn av maskinvarefunksjonen, spesielt dataoverføring og lagringsenheter. En hard feil er vanligvis et resultat av en minnebrikkefeil i den berørte maskinvaren. Vanlige årsaker er eksponering for en ESD og skyver minne utover sine evner. Svære feil er ikke gjenopprettelige og krever utskifting av den skadede enheten.

Feil, maskinvarebetingelser