Hva er ETA?

ETA kan referere til noen av følgende:

1. ETA-I ( Electronic Technicians Association International ), ETA er en ideell forening som ble grunnlagt i 1978 og sertifiserer service og support av elektronikkutstyr. Noen eksempler på ETA-I sertifiseringer er CST, CNCT og CNST.

2. Kort for anslått ankomsttid er ETA en estimattid for noe som skal gjøres eller den tiden noen eller noe kommer.

Forretningsvilkår, Sertifiseringsbetingelser, Chat vilkår, CompTIA, Computer forkortelser