Hva er dynamisk?

Avser noe som aktivt endrer eller utvikler seg. For eksempel endres en dynamisk nettside kontinuerlig og oppdateres fra flere kilder til innspill, for eksempel brukerkommentarer eller sideelementer som er tilfeldig generert. Til sammenligning oppdateres statiske nettsider bare når nettredaktøren manuelt endrer nettstedet.

Et godt eksempel på et dynamisk nettsted er Computer Hope-hjemmesiden, som er et Perl-skript som trekker informasjon fra flere kilder for å generere siden vist til den besøkende.

Dynamisk nettside, HTML :: Mason, Statisk, Webdesign