Hva er Dragon Book?

Drageboken er kallenavnet Principles of Compiler Design, en berømt lærebok om kompilatorer skrevet av Alfred Aho og Jeffrey Ullman. Den ble utgitt i 1977 og er fortsatt ærverdig av datavitenskapere som den endelige teksten om emnet. Det er kjærlig referert til som "The Dragon Book" eller "The Green Dragon" fordi den inneholdt en tegning av en ridder som kjemper mot en grønn drage på forsiden.

Emner som er omtalt i boken inkluderer:

  • Kompilatorstruktur.
  • Lexisk analyse, inkludert regulære uttrykk og endelig automat.
  • Syntaksanalyse, inkludert kontekstfrie grammatikker, LL-parsere, bottom-up-parsere og LR-parsere.
  • Syntax-rettet oversettelse.
  • Skriv inn sjekker, inkludert typekonverteringer og polymorfisme.
  • Runtime miljø problemer, inkludert parameter passering, symbol tabeller og registrering allokering.
  • Kodegenerering og mellomkodgenerering.
  • Kodeoptimalisering.

Den andre utgaven av boken, som inneholdt en lilla drage på forsiden, inkluderte følgende flere emner:

Forhold sider

  • Hvilke databøker vil du anbefale å lese?

Miljø, Programmeringsbetingelser