Hva er Debug?

Feilsøking kan referere til noen av følgende:

1. Generelt henviser debug til prosessen med å undersøke og fjerne feil fra et programs kildekode. For eksempel kan en utvikler sende en feilsøkingskommando gjennom et program for å se hvor i koden en feil har oppstått slik at han eller hun kan løse eller i det minste omgå den.

2. Feilsøking er også en kommandolinje for MS-DOS og Windows. Se vår debug kommandoside for ytterligere detaljer.

3. I en FTP-sesjon kan feilsøkingskommandoen brukes til å slå av og på feilsøking. Se hvordan du bruker FTP for informasjon om feilsøking og andre FTP-kommandoer.

Feil, Debugger, Feilsøking, Feil, Programmeringsbetingelser