Hva er en konfigurasjon?

Når du refererer til en datamaskin, refererer konfigurasjonen til hvordan komponentene er ordnet, og hvordan alternativene er satt. For eksempel kan det referere til hvilken type maskinvare som er koblet til, og hvordan disse forbindelsene er konfigurert. Det kan også referere til hvilke alternativer som er angitt i et bestemt program, eller i selve operativsystemet.

Config.sys, maskinvarebetingelser, alternativ, oppsett, programvarevilkår