Hva er Click of Death?

Klikk på døden er et slanguttrykk som brukes til å beskrive støy fra en datamaskin når harddiskens aktuator, arm eller hod er feil. Hvis datamaskinen fortsatt kan starte, sikkerhetskopierer du all viktig informasjon på datamaskinen før harddisken helt mislykkes. Hvis datamaskinen ikke kan starte, har all informasjon på harddisken gått tapt, og stasjonen skal byttes ut.

Merk: Dødsklikket er også et begrep som brukes til å beskrive klikkestøyen som høres i andre flyttbare diskstasjoner, for eksempel Iomega Zip-stasjonen og Jaz-stasjonen.

Aktuator, Harddisk, Harddiskvilkår